[Uw gemeente] Invest*

Wat is Creative Commons 3.0?

Anno beginjaren tien van de 21ste eeuw is het dé uitdaging voor het Nederlands bestuur om minder geld en tijd besteden aan het dynamiseren van de economie, terwijl er wel meer gebeurt.

[Uw gemeente] Invest combineert deze vraag met maatschappelijke trends als: zelfvoorziening, internet en wisdom of the crowd.

Gemeente [Uw gemeente] deelt van meet af aan graag opzet en uitwerking van dit burgerparticipatieconcept. Overname is gratis, maar wel geheel in de geest van dit project:

Gebruik dit concept, noem de bron en deel zoals dit wordt gedeeld.
Meer informatie.

[Uw gemeente] Invest is een idee van ReConcept/NewDay.nl en is gestart in [uw gemeente].


Home/nieuws ParticulierenInvesteerdersMiddenstandZoekt u kapitaal? Over / ContactI N L O G G E N