[Uw gemeente] Invest*

Gefaciliteerd

[Uw gemeente] Invest is onafhankelijk, zelfsturend en lokaal/regional gebonden aan wwwereldwijde vrijheid. De dynamiek die hieruit ontstaat is een weerslag van toegepaste kennis en ervaring en samenlevingsideeën. Zonder gemeente [uw gemeente] gaat dit niet. Wat is hier 'faciliteren'?

Inzet bestaand personeel onder bedrijfseconomische stimulering.
Inzet bestaande middelen (gemeentezaaltjes (4x p/j), website, eigen media)
Overbruggen laatste stap tussen entrepreneur <-> (vele) werkspaarders.

Gesponsord
De website is gesponsord door [lokale bank] ter versteviging van haar lokale/regionale positie. Ook adverteert ze, alleen op de site, voor geschikte spaarrekeningen.

Gedragen
Niet in de laatste plaats zorgt de middenstand ervoor dat de cirkel sluit.

Home/nieuws ParticulierenInvesteerdersMiddenstandZoekt u kapitaal? Over / ContactI N L O G G E N