[Uw gemeente] Invest

Gestelde vrageninloggen

 1. Burgers worden geacht een deel van hun spaargeld in te zetten in bedrijven. Hoe zeker zijn de rendementen?

 2. Relateer je wisdom of the crowd aan werkspaarinvesteringen, dan zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen.

 3. Kan de gemeente geen waarborgfonds instellen voor verliezen bij investeringen?

 4. Waarom moeten werkspaarders (dit jaar) € 20,13 betalen voor lidmaatschap?

Uw vraag staat er niet bij? Stel 'm hier


1. Burgers worden geacht een deel van hun spaargeld in te zetten in bedrijven. Hoe zeker zijn de rendementen?

De enige financiële zekerheid die werkspaarders hebben is dat er geen zekerheid bestaat. Dit geldt ook voor de reguliere bancaire wereld en dat is meteen een van de redenen waarom spaarrente zo laag staat. Hoewel financiële rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, anticipeert [Uw gemeente] Invest op twee fenomenen uit de onderhandse kapitaalmarkt en, opmerkelijk genoeg, een beproefde statistische wetmatigheid uit de chaostheorie.

a. Particuliere werkspaarders staan niet op zichzelf in [Uw gemeente] Invest. Professionele investeerders, zoals investerende/adviserende oud-ondernemers (de zogenaamde informal investors) en investeerders in de lokale winkelcentra bekijken elke propositie op o.a. haalbaarheid en terugverdientijd. Deze kennis delen zij op de ledenpagina’s van de site met kleinere en onervaren werkspaarders.

b. Het toekennen van krediet door traditionele geldverstrekkers is sinds het uitbreken van de kredietcrisis in september 2008 fors aan banden gelegd. Zie ook het Basel III-akkoord. Hoewel de aanleiding tot de kredietcrisis weinig tot niets met MKB-investeringen had te maken (wel met onroerend goed en fictief geld-investeringen) zijn banken vandaag de dag zeer streng en procedureel in het toekennen van ondernemerskrediet. Er is vrijwel geen ruimte voor ‘moderne’ geďntegreerde en elkaar versterkende thema’s als: elementen uit maatschappelijk betrokken ondernemen, crowdsourcing en goodwill <-> klantenbinding. [Uw gemeente] Invest heeft dus een markt.

c. Neem een grote pot met kleine snoepjes. Laat mensen schatten hoeveel erin zitten. Wat blijkt (en altijd!)? Hoe groter de groep mensen die raden/werken, hoe accurater het gemiddelde van hun schatting is. Zie fragment BBC’ Horzion-documentaire The Code (4min49sec). Dit wordt ook wisdom of the crowd genoemd.

Naar boven

2. Indrukwekkend, dat wisdom of the crowd. Toch waren er individuen die veel te laag of veel te hoog gokten. Relateer je dit fenomeen aan werkspaarinvesteringen, dan zijn er altijd mensen die buiten de boot vallen.

Ja. Dat is als je alleen zou afgaan op inschatten of gokken. De kennis en ervaring van professionele investeerders neem je dan niet mee. Ook laat je buiten beschouwing het marktonderzoek – of wat daarop lijkt – van de ondernemingen waar we in investeren. Daar komt nog bij dat de kapitaalzoeker ook nog via andere wegen zijn of haar investeringsvraag heeft uitstaan. Onze participatiesoftware maakt het voor hem of haar mogelijk om ook andere co-investerende groepen te binden.
Spreid Uw Risico’s – de kop van [Uw gemeente] Invent’s financiële bijsluiter (pending) – geldt voor werkspaarders, maar evenzeer voor kapitaalzoekers. Deze geďntegreerde benadering bij werkspaarinvesteringen (kennis van professionals, veel verschillende partijen die vele beetjes inleggen, de ondernemer die zijn/haar zaakjes op orde heeft én daarbij de hulp van de crowds kan inroepen, en niet in de laatste plaats de participatiesoftware die de verdeling van aandeel en uitkering mogelijk en overzichtelijk maakt) biedt nog altijd geen 100% garantie op een (hoeveel?) hoger rendement dan spaarrente. Toch zal de tijd leren in welke mate we een dergelijke garantie benaderen. En in die tussentijd weten deze werkspaarders dat zij als een van de eersten in Nederland hier openlijk mee bezig zijn; in die tussentijd leren particuliere werkspaarders te investeren van de professionals, tevens hun medeleden.

Naar boven

3. Kan de gemeente geen waarborgfonds instellen voor verliezen bij investeringen?
Nee. Allereerst is de gemeente geen financiële, maar een faciliterende partij. Voorts verwacht de gemeente dat op termijn en over het geheel genomen [Uw gemeente] Invest voor individuele werkspaarders financieel beter werkt dan sparen (anders beginnen we er niet aan). En niet te vergeten zal het verlenen van financiële rugdekking de meerwaarden van burgerparticipatie en zelforganisatie grotendeels teniet doen.

Naar boven

4. Waarom moeten werkspaarders (dit jaar) € 20,13 betalen voor lidmaatschap?
[Uw gemeente]Invest.nl is een besloten internetgemeenschap onder lidmaatschap, een nieuwe term om de online gemeenschappelijkheid te benadrukken. Door betaalde toegang werpen we een drempel op voor al te gemakzuchtige gelukzoekers en spammers. Wel is het een bedrag dat vrijwel voor iedereen toegankelijk is. Het bedrag dient te worden overgemaakt aan de gemeente die het als tegemoetkoming gebruikt in de jaarlijkse faciliteerkosten (zaaltjes, personeel en ontwikkeling van het initiatief en hosting website). De 13 centen symboliseren het jaar van aanmelding van de werkspaarder. Dit komt ook terug in het lidmaatschapsnummer.

Naar bovenHome/nieuws ParticulierenInvesteerdersMiddenstandZoekt u kapitaal? Over / ContactI N L O G G E N